https://bledicolor.com/wp-content/uploads/2020/08/Baneri-Mekap-S1-S2-S3.png

Brendet tona / Our Brands

BLEDICOLOR SH.P.K. - Distributorë për Kosovë

MEKAP, Made in Turkey 🇹🇷Këpucë Pune
Safety Shoes

🇦🇱  AL│Mekap, Që nga fillimi i saj, me filozofinë e saj fokusohet në kënaqësinë e klientëve të saj, MEKAP synon të ofrojë rehati, produkte të qëndrueshme dhe të shëndetshme për klientët e saj.
Mekap ka  kapacitet prodhimi vjetor prej 3 milion palësh, të certifikuara sipas standardeve ndërkombëtare si EN ISO 20344120345120347, ISO 9001, ISO 14001 dhe OHSAS 18001.
Mekap ofron këpucët në standardet e Sigurisë : O1, S1P, S1 , S2, S3 dhe SRC

🇬🇧  EN│Mekap,Since its inception, with it’s philosophy that focuses on satisfaction  its customers, MEKAP aims at delivering comfortable, durable and healthyproducts to its customers.
We are serving you with an annual 3 million pair capacity at our production station.With ifs certified production according to international standarts such as EN ISO 20344120345120347, ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
Mekap offers shoes in Safety standards: O1, S1P, S1, S2, S3 and SRC.

https://www.mekap.com.tr/en

https://bledicolor.com/wp-content/uploads/2019/08/logo8.png

IZMIR FIRCA, Made in Turkey 🇹🇷Brusha Ngjyre
Paint Brush

🇦🇱  AL│Duke u renditur ndër pionierët e sektorit, Izmir Firca është një prodhues i mirënjohur i furçave në Turqi me më shumë se 30 vjet përvojë. Duke përdorur teknologjinë e përparuar, ndërmarrja jonë prodhon të gjitha llojet e furçave të pastrimit dhe lyerjes për të furnizuar kërkesën vendase dhe ndërkombëtare.

🇬🇧  EN│Ranking among the pioneers of the sector, Izmir Firca is a well-known brush manufacturer in Turkey with more than 30 years of experience. Using advance technology, our enterprise produces all types of cleaning and painting brushes to supply domestic and international demand.

https://www.izmirfirca.com.tr/

https://bledicolor.com/wp-content/uploads/2021/08/izmirfircalogo.png

RULOPA, Made in Turkey 🇹🇷Valaka
Paint Rollers

🇦🇱  AL│RULOPA është themeluar në Izmir / TURQI në 1976, me një gamë të gjerë produktesh në lëmin e Ngjyrosjes dhe Suvatimit.
Sot, “RULOPA” njihet si “emër cilësor” nga të gjithë njerëzit dhe kompanitë që merren me Suvatime dhe Ngjyrosje, sepse Ne ju ofrojmë produktet më cilësore dhe me çmimet më të mira në treg.

🇬🇧  EN│RULOPA was established in Izmir / TURKEY in 1976, with a wide range of products in the field of Painting and Plastering.
Today, “RULOPA” is known as a “quality name” by all people and companies that deal with Plastering and Painting, because We offer the highest quality products and the best prices on the market.

http://www.rulopa.com.tr/en/

https://bledicolor.com/wp-content/uploads/2021/08/rulopalogo.png

PERILLA, Made in Turkey 🇹🇷Produkte Shtëpiake
Household Products

🇦🇱  AL│ PERILLA bën prodhimin e produkteve shtëpiake duke i dhënë përparësi kënaqësisë së klientit dhe mirëkuptimit cilësor, është bërë një markë ndërkombëtare e përdorur nga miliona familje brenda dhe jashtë vendit në një kohë të shkurtër.
Perilla në linjën e saj të prodhimit ofron: Tabela dekorative për Hekurosje, Tharëse Rrobash, Shkallë Metali & Alumini për përdorime familjare dhe Industriale.

🇬🇧  EN│PERILLA makes the production of household products giving priority to customer satisfaction and quality understanding, has become an international brand used by millions of families at home and abroad in a short time.
Perilla in its production line offers: Decorative Tables for Ironing, Clothes Dryers, Metal & Aluminum Stairs for household and Industrial uses.

https://www.perilla.com.tr/

https://bledicolor.com/wp-content/uploads/2021/08/perilla-logo.png

BEYBI, Made in Turkey 🇹🇷Dorëza Pune
Work Gloves

🇦🇱  AL│Beybi Inc. ka qenë e pranishme në prodhimin dhe shitjen e dorëzave dhe furnizimeve mjekësore, si dhe dorashka industriale të sigurisë në punë dhe pajisjeve mbrojtëse personale që nga viti 1949.
Ne aktualizojmë misionin tonë duke ofruar produkte të përshtatshme në standarde të cilësisë së lartë, duke pasur një pjesë në zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe duke përmbushur kënaqësinë e klientit në mënyrën më të mirë.

🇬🇧  EN│Beybi Inc. has been present in the manufacture and sale of medical gloves and supplies, as well as industrial safety gloves and personal protective equipment since 1949.
We actualize our mission by offering suitable products to high quality standards, having a part in the development of the country’s economy and fulfilling customer satisfaction in the best way.

http://www.beybi.com.tr

https://bledicolor.com/wp-content/uploads/2021/08/beybilogo.png

BLEDICOLOR Shtime

+38344277487
bledicolor@hotmail.com
Rr.Adem Jashari p.n. 72000 SHTIME

BLEDICOLOR Lipjan

+38344201873
bledicolor@hotmail.com
Rr.Hajredin Bajrami p.n. 14000 LIPJAN

ORARI I PUNËS

E Hënë - E Shtune
07:00 - 19:00
E Dielë
07:00 - 13:00

Media Sociale